RED FIT

Som noen sikker har fått med seg så har Libresse lansert en ny kampanje, Red Fit, som jeg skal være med og fronte. Dette er et prosjekt om menstruasjon, trening og fordommer rundt dette. Målet er å bidra til å skape mer kunnskap rundt temaet, slik at kvinner i alle aldre, både eliteutøvere og mosjonister vil få en bedre forståelse av hvordan kroppen fungerer og reagerer under menstruasjon. Filmen som ble lagt ut i forkant av lanseringen er en del av en større satsning, hvor målet er å bryte de ulike tabuene forbundet med menstruasjon. Gjennom å vise kvinnelige idrettsutøvere som blør neseblod eller blør fra ett skrubbsår, vil vi helt enkelt si at blod er blod, uansett hvor det kommer fra. Disse småskadene stopper verken idrettsutøvere eller andre utøvere fra å fortsette å trene og vi mener det ikke burde være noe annerledes med menstruasjonsblod. Hovedbudskapet er at blod ikke er en hindring for å våge å leve, trene og gjøre det som man har lyst til å gjøre, fullt ut!

Vi er nødt til å begynne å snakke mer om menstruasjon og trening, og de eventuelle problemene som finnes forbundet med dette. Det er behov for mer kunnskap rundt temaet, og så langt er det blitt forsket lite på dette området. Tro det eller ei, men halvparten av Norges jenter dropper faktisk gym eller svømming på skolen når de har menstruasjon. Selv om dette tydeligvis påvirker mange, snakkes det ikke særlig mye om, og dette må vi gjøre noe med. Vi ønsker rett og slett å bidra til at det snakkes mer om menstruasjon i forbindelse med trening, både i idrettslag, på skolen og generelt.

Som ambassadør for denne kampanjen vil jeg være med å dele egne erfaringer og formidle kunnskap for å bryte tabuer og skape holdningsendringer til temaet. Menstruasjon er verdens mest naturlige ting og noe vi må begynne å snakke om. I løpet av hele min karriere har jeg aldri fått spørsmål om hvordan menstruasjon kan påvirker trening min. Alle bør ha rett til å vite hvordan den mest naturlige delen av kroppen påvirker våre prestasjoner og vårt velvære. Vi skal få fakta på bordet om trening og menstruasjon og ikke basere våre handlinger kun på antagelser. YOU GO GIRL!

Se filmen her: No blood should hold us back!